Adam-Smith Cytaty

Tutaj można znaleźć i pobrać cytaty Adam-Smith

Adam-Smith Cytaty, myśli, aforyzmy, powiedzenia, zwroty

#4062 Adam-Smith

Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które robi interesy. Czy widział kto, by pies wymieniał kości z drugim psem? Nobody ever saw a dog make a fair and deliberate exchange of one bone for another with another dog. (ang.) Źródło: Księga I, rozdz. II Zobacz też: człowiek, pies, zwierzę .

Adam-Smith Cytaty o złu
#

.

#4063 Adam-Smith

Człowiek prawie ciągle potrzebuje pomocy swych bliźnich i na próżno szukałby jej jedynie w ich życzliwości. Jest bardziej prawdopodobne, że nakłoni ich do pomocy, gdy potrafi przemówić do ich egoizmu i pokazać im, że jest dla nich samych korzystne, by zrobili to, czego od nich żąda. But man has almost constant occasion for the help of his brethren, and it is in vain for him to expect it from their benevolence only. He will be more likely to prevail if he can interest their self-love in his favour, and shew them that it is for their own advantage to do for him what he requires of them. (ang.) Źródło: Księga I, rozdz. II .

Adam-Smith Cytaty o władzy
#4064 Adam-Smith

But man has almost constant occasion for the help of his brethren, and it is in vain for him to expect it from their benevolence only. He will be more likely to prevail if he can interest their self-love in his favour, and shew them that it is for their own advantage to do for him what he requires of them. (ang.) .

Adam-Smith
#4065 Adam-Smith

Człowiek zawsze musi żyć ze swojej pracy i jego płace muszą być przynajmniej wystarczające do jego utrzymania. W większości wypadków muszą być nawet nieco większe, inaczej byłoby niemożliwym dla niego, żeby utrzymać rodzinę i rasa takich robotników nie mogłaby trwać poza pierwsze pokolenie. A man must always live by his work, and his wages must at least be sufficient to maintain him. They must even upon most occasions be somewhat more, otherwise it would be impossible for him to bring up a family, and the race of such workmen could not last beyond the first generation. (ang.) Źródło: rozdz. VIII .

Adam-Smith Cytaty o złu
#4066 Adam-Smith

A man must always live by his work, and his wages must at least be sufficient to maintain him. They must even upon most occasions be somewhat more, otherwise it would be impossible for him to bring up a family, and the race of such workmen could not last beyond the first generation. (ang.) .

Adam-Smith
#4067 Adam-Smith

Kupiec nie musi być koniecznie obywatelem jakiegoś określonego kraju. Jest mu w znacznej mierze obojętne, gdzie prowadzi swój handel. Gdy zaś trochę się zrazi, może go to skłonić do przeniesienia swego kapitału z jednego kraju do drugiego, wraz z całą wytwórczością, jaką kapitał ten utrzymuje. A merchant, it has been said very properly, is not necessarily the citizen of any particular country. It is in a great measure indifferent to him from what place he carries on his trade; and a very trifling disgust will make him remove his capital; and, together with it, all the industry which it supports. (ang.) Źródło: Księga III, rozdz. IV. Zobacz też: handel .

Adam-Smith Cytaty o ego
#

.

#4068 Adam-Smith

A merchant, it has been said very properly, is not necessarily the citizen of any particular country. It is in a great measure indifferent to him from what place he carries on his trade; and a very trifling disgust will make him remove his capital; and, together with it, all the industry which it supports. (ang.) .

Adam-Smith Cytaty o zen
#4069 Adam-Smith

Nie jest bardzo wygórowanym, żeby bogaci płacili na publiczne wydatki nie tylko w proporcji do ich dochodu, ale trochę więcej niż w tej proporcji. It is not very unreasonable that the rich should contribute to the public expence, not only in proportion to their revenue, but something more than in that proportion. Źródło: Księga V, rozdz. II. część II .

Adam-Smith Cytaty o Tobie
#4070 Adam-Smith

It is not very unreasonable that the rich should contribute to the public expence, not only in proportion to their revenue, but something more than in that proportion. .

Adam-Smith
#4071 Adam-Smith

As every individual, therefore, endeavours as much as he can both to employ his capital in the support of domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value; every individual necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. (…) and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. (ang.) .

Adam-Smith Cytaty o domu
#4073 Adam-Smith

To, co jest roztropnością w prywatnym życiu każdej rodziny, nie może być chyba szaleństwem w życiu wielkiego królestwa. What is prudence in the conduct of every private family, can scarce be folly in that of a great kingdom. (ang.) Źródło: Księga IV, rozdz. II .

Adam-Smith Cytaty o domu
#

.

#4074 Adam-Smith

Jedynym sposobem przedstawienia sobie, co inni przeżywają, jest wyobrażenie sobie, co my sami czulibyśmy w takiej samej sytuacji. .

Adam-Smith Cytaty o Alone
#4075 Adam-Smith

Roztropność to cnota ze wszystkich najbardziej dla człowieka użyteczna, ale ludzkie uczucia, sprawiedliwość, szczodrość i obywatelska postawa to przymioty najbardziej użyteczne dla innych. .

Adam-Smith Cytaty o złu
#4076 Adam-Smith

Bez względu na przypuszczania, jakim samolubem może się człowiek stać, są jednak wyraźne zasady w jego naturze, dzięki którym los innych jest dla niego ważny i dzięki czemu szczęście innych jest mu niezbędne, mimo że to nie dostarcza mu nic więcej poza obserwowaniem radości innych. .

Adam-Smith Cytaty o szczęściu
#4078 Adam-Smith

Mając na celu swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście. Źródło: Witold Kwaśnicki, Zasady ekonomii rynkowej, op. cit., s. 42. .

Adam-Smith Cytaty o marzeniach
#4079 Adam-Smith

Maszyny, które konstruuje się jako pierwsze, w celu wykonania jakiegoś konkretnego zadania, zwykle są najbardziej skomplikowane, a dopiero następni artyści zwykle odkrywają, że przy mniejszej liczbie kół, przy mniejszej liczbie zasad ruchu, niż początkowo zastosowano, można łatwiej osiągnąć ten sam efekt. Podobnie ma się rzecz z pierwszymi systemami filozoficznymi, zawsze są najbardziej skomplikowane. .

Adam-Smith Cytaty o celu
#

.

#4080 Adam-Smith

Nasza miłość zaczyna się we własnym domu i niemal zawsze kończy się tam, gdzie się zaczęła. Zobacz też: miłość .

Adam-Smith Cytaty o miłości
#4081 Adam-Smith

Nie ma innej sztuki, której jeden rząd uczy się wcześniej od drugiego, niż sztuka drenażu pieniędzy z ludzkich kieszeni. .

Adam-Smith Wypowiedzi o sztuce
#4082 Adam-Smith

Powściągliwość, jaką społeczeństwa narzucają kobietom, sprawia, że miłość ich jest szczególnie rozpaczliwa – i z tej racji bardziej interesująca. .

Adam-Smith Cytaty o miłości
#4083 Adam-Smith

Przyjaźń, jaką uświadamiamy sobie dla mężczyzny, jest różna od tej, jaką żywimy wobec kobiety, nawet gdy nie ma tu domieszki bardziej niewybrednej pasji. Zobacz też: przyjaźń .

Adam-Smith Cytaty o przyjaźni

Adam-Smith Cytaty , Cytaty Adam-Smith, Cytaty o Adam-Smith

Następny