Rozmowy-z-Bogiem Cytaty

Tutaj można znaleźć i pobrać cytaty Rozmowy-z-Bogiem

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty, myśli, aforyzmy, powiedzenia, zwroty

#187 Rozmowy-z-Bogiem

Ale – na miłość boską! – dlaczego kalacie niewinność, rozkosz i czystość tej radosnej i wspaniałej sfery nadużywając seksu do innych celów? Nie wykorzystujcie go dla władzy, umocnienia ego, dominacji? Niechaj daje wam samą radość, doprowadza do najwyższej ekstazy, wspólnej, dzielonej – która jest miłością. Źródło: s. 264 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o miłości
#

.

#188 Rozmowy-z-Bogiem

Brak ci ostrości widzenia; nie wiesz, co jest prawdą w odniesieniu do ciebie. A wszechświat to tylko wielka maszyna kserograficzna. Po prostu wytwarza w ogromnych ilościach kopie twoich myśli. Jest tylko jeden sposób, aby to zmienić. Musisz zmienić swoje myślenie. Źródło: s. 213 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o świecie
#189 Rozmowy-z-Bogiem

Celem związku jest uwidocznienie tego twego aspektu, który pragniesz ukazać i doświadczyć, a nie pojmanie i zatrzymanie wybranego aspektu drugiej osoby. Źródło: s. 163 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o celu
#190 Rozmowy-z-Bogiem

Celem związku nie jest to, aby związać się z drugą osobą, żeby ciebie dopełniła, lecz by dzielić się z nią własną pełnią. Źródło: s. 163 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o celu
#191 Rozmowy-z-Bogiem

Cierpienie nie ma nic wspólnego ze zdarzeniami, ale twoją na nie reakcją. To co się dzieje – po prostu się dzieje. To co ty czujesz w związku z tym, to już zupełnie inna sprawa. Źródło: s. 141 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o cierpieniu
#192 Rozmowy-z-Bogiem

Czy chcesz, aby twoje życie naprawdę „wystartowało”? W takim razie zmień swoje myślenie o nim. I o sobie samym. Myśl, mów i działaj jak Bóg – którym jesteś. Źródło: s. 104–105 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o życiu
#

.

#193 Rozmowy-z-Bogiem

Czy jest twoim zamiarem być w stanie zwanym lękiem czy też w stanie zwanym miłością? Gdzie jesteś i skąd – z jakiego stanu – wychodzisz na przeciw życiu? Źródło: s. 224 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o ego
#194 Rozmowy-z-Bogiem

Czy nie byłoby dobrodziejstwem myśleć raczej to, co ty chcesz myśleć, niż to, co inni życzą sobie abyś myślał? Czy nie miałbyś więcej pożytku z myśli kreatywnych niż z reaktywnych. Źródło: s. 214 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o myślach
#195 Rozmowy-z-Bogiem

Czy możesz być istotą twórczą, jeśli ja ustalam jaki masz być, co robić, co mieć? Radość daje mi twoja wolność, a nie twoje posłuszeństwo. Źródło: s. 216 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o wolności
#196 Rozmowy-z-Bogiem

Czy myślisz, że Bóg nie umie się śmiać? Że nie bawi go dobry żart? Czy twoim zdaniem Bóg jest pozbawiony poczucia humoru? Coś ci powiem – to Bóg wymyślił humor. Źródło: s. 86 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o humor
#197 Rozmowy-z-Bogiem

Drogą do zmniejszenia bólu, który kojarzycie z ziemskimi doświadczeniami i zdarzeniami – zarówno własnymi, jaki i innych – jest inne ich postrzeganie. Nie jest w twojej mocy zmienić zewnętrzną szatę zdarzeń, musisz więc przeobrazić twe wewnętrzne ich doświadczenie. Źródło: s. 59 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o marzeniach
#

.

#198 Rozmowy-z-Bogiem

Działania ciała powinny odzwierciedlać twój stan bycia, a nie stanowić próbę osiągnięcia stanu bycia. Źródło: s. 240 .

Rozmowy-z-Bogiem Wypowiedzi na temat działań
#199 Rozmowy-z-Bogiem

Ewoluowanie, stawanie się. Do tego właśnie służy twój stosunek do wszystkiego: samostanowienia o tym, czym się stajesz. Po to tutaj jesteś. Na tym polega radość kształtowania Jaźni. Poznawania Jaźni. Stawania się, świadomie, tym, czym pragniesz zostać. Oto czym jest samoświadomość. Źródło: s. 167 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o radości
#200 Rozmowy-z-Bogiem

Gdyby istniało coś takiego jak grzech polegałby on na tym: dopuszczenie do tego, aby o tym, czym jesteś, zadecydowały cudze doświadczenia. Źródło: s. 89 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o grzechu
#201 Rozmowy-z-Bogiem

Głos wewnętrzny to najbardziej gromki głos, jakim przemawiam, jest bowiem ci najbliższy. On mówi ci, czy coś jest prawdziwe czy fałszywe, słuszne czy niesłuszne dobre czy złe – zgodnie z ustalonymi przez ciebie definicjami. Niczym radar wytycza kurs, steruje okrętem i jest pilotem wycieczki, o ile mu na to pozwolisz. Źródło: s. 37–38 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o poradę
#202 Rozmowy-z-Bogiem

Ja pragnę dla ciebie, czego sam dla siebie pragniesz. Niczego więcej, niczego mniej. Ja nie siedzę i nie rozpatruję kolejnych ludzkich próśb, zastanawiając się, do której z nich się przychylić. Wszystkim rządzi prawo przyczyny i skutku, a nie moja łaska lub niełaska. Źródło: s. 156 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o rządzie
#

.

#203 Rozmowy-z-Bogiem

Jakie masz teraz intencje? Zamierzasz udowodnić swoją teorię, że życie rzadko przynosi ci to, co dla siebie wybierasz? Czy też zamierzasz dowieść, Kim w Istocie Jesteś, i Kim Jestem Ja? Źródło: s. 157 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o życiu
#204 Rozmowy-z-Bogiem

Jest prawdą, że gdy osiągasz pewien stan bycia, i utrzymujesz go przez dłuższy czas, powodzenie w wybranej przez ciebie działalności w świecie jest raczej nieuniknione. Źródło: s. 262 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o sukcesie
#205 Rozmowy-z-Bogiem

Jesteś dobrocią, i łaską, współczuciem i zrozumieniem. Jesteś pokojem, radością i światłem, wybaczeniem i cierpliwością, siłą i odwagą, ratującym w potrzebie, pocieszycielem w smutku, uzdrowicielem w boleści, nauczycielem w godzinie zamętu. Jesteś najgłębszą mądrością i najwyższą prawdą, niebiańskim spokojem i najcudowniejszą miłością. Jesteś tym wszystkim. W wielu momentach mego życia czułeś się tym wszystkim. I teraz postanawiam by zawsze czuć się tym wszystkim. Źródło: s. 95 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o świecie
#206 Rozmowy-z-Bogiem

… jesteś równy Bogu – oznacza to, że nie jesteś odbiorcą, lecz sprawcą wszystkiego, co ci się przytrafia. Nie ma ofiar i winowajców – pozostają tylko skutki twoich myśli o danej rzeczy. Źródło: s. 104 .

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty o myślach

Rozmowy-z-Bogiem Cytaty , Cytaty Rozmowy-z-Bogiem, Cytaty o Rozmowy-z-Bogiem

Następny