Ziemiomorze Cytaty

Tutaj można znaleźć i pobrać cytaty Ziemiomorze

Ziemiomorze Cytaty, myśli, aforyzmy, powiedzenia, zwroty

#289 Ziemiomorze

Tylko w milczeniu słowo, tylko w ciemności światło, tylko w umieraniu życie: na pustym niebie jasny jest lot sokoła. Źródło: Pieśń o stworzeniu Éa .

Ziemiomorze Cytaty o życiu
#

.

#290 Ziemiomorze

Wolność to wielkie brzemię, niezwykłe i trudne do zrozumienia dla ducha. Nie jest łatwa. Nie jest darem otrzymanym, lecz dokonanym wyborem. I ten wybór wcale nie jest prosty. .

Ziemiomorze Cytaty o wolności
#291 Ziemiomorze

– Ale dlaczego wszyscy czarodzieje na Południu, a teraz być może i gdzie indziej – nawet śpiewający na tratwach utracili swą sztukę, a ty jeden ją zachowałeś? – Ponieważ nie pragnę niczego poza nią. .

Ziemiomorze Cytaty o ego
#292 Ziemiomorze

Cóż złego uczyniły im te drzewa? Czy muszą karać trawę za własne winy? Ludzie, którzy pustoszą ziemię ogniem z powodu waśni z innymi są przecież barbarzyńcami. .

Ziemiomorze Cytaty o ludziach
#293 Ziemiomorze

Czy nie rozumiesz, że on, nawet on, jest tylko cieniem i imieniem? Jego śmierć nie pomniejszyła życia. Nie pomniejszyła też jego samego. On jest tam – nie tutaj. Tu nie ma nic, jedynie pył i cienie. Tam o jest ziemią i słonecznym światłem, liśćmi na drzewie i lotem orła. Jest żywy. Wszyscy, którzy kiedykolwiek zmarli żyją. Żyją odrodzenie, bez końca, bo żadnego końca nie będzie. Wszyscy z wyjątkiem ciebie. Bo ty nie przyjąłeś śmierci. .

Ziemiomorze Cytaty o śmierci
#294 Ziemiomorze

– Pierwsza i ostatnia lekcja na Roke brzmi: Czyń tylko to, co konieczne. I nic więcej. – Zatem wszystkie pozostałe lekcje muszą polegać na uczeniu tego, co jest konieczne. .

Ziemiomorze Cytaty o ego
#

.

#295 Ziemiomorze

– Wiem, że umrę (...). Ja umrę i ty umrzesz. – I bardzo sobie cenię tę wiedzę. To wielki dar. To dar osobowości. Tylko to jest nasze, co możemy stracić. Nasza osobowość, cierpienie, nasza chwała i nasze człowieczeństwo. Wszystko to nie jest wieczne. Zmienia się i przemija, jak fala na morzu. Czy chciałbyś uspokoić morze i powstrzymać przypływ, aby uratować jedną falę, aby uratować siebie? Czy oddałbyś zręczność swych rąk, żar swego serca i zachłanność swego umysłu, aby okupić tym bezpieczeństwo? .

Ziemiomorze Cytaty o umyśle
#296 Ziemiomorze

Owszem, niektóre czarownice robią to dla zysku, ale według mnie przynoszą wstyd naszemu rzemiosłu. Za pracę żądam zapłaty, ale rozkosz jest za darmo. .

Ziemiomorze Cytaty o Tobie

Ziemiomorze Cytaty , Cytaty Ziemiomorze, Cytaty o Ziemiomorze