Wypowiedzi na temat ambicji

Wypowiedzi na temat ambicji, Myśli, aforyzmy, powiedzenia

#1039 Pampersy-kamera-i-On

Moja ambicja w dużej mierze wynika z pędu do sukcesu, do sprawdzenia się, do zyskania aprobaty. Ale również – nie oszukujmy się, Carrie – z chęci popisania się przed ojcem. Popatrz, tato! Chociaż jestem dziewczynką, zaszłam tak daleko! A także z potrzeby zachowania należytej pozycji w naszym małżeństwie i z konieczności zarabiania pieniędzy. .

Pampersy-kamera-i-On Wypowiedzi na temat ambicji
#46425 Tomasz-Jastrun

Kiedyś byłem dumny ze swojej nieśmiałości, teraz już wiem, ona bynajmniej nie świadczy o skromności, raczej o wielkich ambicjach i lęku przed porażką. .

Tomasz-Jastrun Wypowiedzi na temat ambicji
#60343 William-Shakespeare

Jeden, wyłącznie jeden tylko bodziec Podżega we mnie tę pokusę, to jest Ambicja, która przeskakując siebie, Spada po drugiej stronie. .

William-Shakespeare Wypowiedzi na temat ambicji
#79613 Katarzyna-Miller

Do odreagowania służy płacz, krzyk, śmiech, ruch, drżenie ciała, śpiewanie, takie rzeczy, rozumiecie? Zapomnijmy o zdaniu: Ja nigdy w życiu się nie popłaczę. Zapomnijmy! To jest taka głupia ambicja. .

Katarzyna-Miller Wypowiedzi na temat ambicji
#102139 JD-Robb

Ambicja, chciwość, zawiść często bywają powodem wojen. Chcemy mieć coś, co mają inni, więc siłą im to odbieramy. Kojarzy mi się to z wojną. .

JD-Robb Wypowiedzi na temat ambicji