Cytaty o biblii

Cytaty o biblii, Myśli, aforyzmy, powiedzenia

#460 Roztropny

Kto gardzi bliźnim, jest pozbawiony rozumu, mąż roztropny zachowuje milczenie. Źródło: Biblia Poznańska, Księga Przysłów 11,12 Zobacz też: rozum, bliźni .

Roztropny Cytaty o biblii
#1106 Diabeł

Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Biblia Tysiąclecia, 1P 5,8 .

Diabeł Cytaty o biblii
#1110 Diabeł

Diabeł jako lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Źródło: Biblia, 1. List Piotra, 5,8 Zobacz też: lew .

Diabeł Cytaty o biblii
#1114 Diabeł

Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Biblia Tysiąclecia, 1J 3,8 .

Diabeł Cytaty o biblii
#3488 Wolność

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Źródło: Biblia Tysiąclecia, List św. Pawła do Galatów 5, 1 .

Wolność Cytaty o biblii
#3668 Hełm

Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych Źródło: Biblia Tysiąclecia, wyd. IV, List do Efezjan 6, 17–18 .

Hełm Cytaty o biblii
#3843 Szarańcza

Czy dałeś koniowi siłę, grzywą przystrajasz mu szyję i sprawiasz, że biegnie jak szarańcza, aż silne parskanie przeraża? Źródło: Biblia Tysiąclecia, Księga Hioba 39, 19–20 .

Szarańcza Cytaty o biblii
#4406 Kamyk

Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. Źródło: Biblia, Apokalipsa świętego Jana 2, 17 .

Kamyk Cytaty o biblii
#5624 Maria-z-Nazaretu

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Autor: święta Elżbieta Źródło: Biblia Tysiąclecia (Łk 1,42) .

Maria-z-Nazaretu Cytaty o biblii
#5784 Plotka

Obmówca wyjawia sekrety, zatem nie obcuj z gadułą Źródło: Biblia, Księga Przysłów, 20:19 Zobacz też: sekret, gaduła .

Plotka Cytaty o biblii
#6723 Hans-Kloss-Stawka-większa-niż-śmierć

Hermann Brunner: Jaki ty jesteś irytujący, Hans. Zupełnie jak ten Polak, który ciebie udawał przez całą wojnę. Zobacz też: Biblia .

Hans-Kloss-Stawka-większa-niż-śmierć Cytaty o biblii
#7595 Miłość

Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Źródło: Biblia Tysiąclecia, Heb 10:24 .

Miłość Cytaty o biblii
#7772 Biodra

Jak piękne są twe stopy w sandałach! O córko książęcego rodu! Linia bioder jest jak kolia, jak dzieło rąk mistrza. Źródło: Biblia Paulistów, Pieśń nad Pieśniami 7, 2 Zobacz też: stopy, sandały .

Biodra Cytaty o biblii
#10557 Garncarz

Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? – wyrocznia Jahwe. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. Źródło: Biblia Tysiąclecia, wyd. II, Księga Jeremiasza 18, 6 Zobacz też: Izrael, glina .

Garncarz Cytaty o biblii
#10558 Garncarz

O co za przewrotność! Czyż może być garncarz na równi z gliną stawiany? Czyż może mówić dzieło o swym twórcy: „Nie uczynił mnie”, i garnek rzec o tym, co go ulepił: „Nie ma rozumu?” Źródło: Biblia Tysiąclecia, Księga Izajasza 29, 16 .

Garncarz Cytaty o biblii
#11095 Wróg

Ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Źródło: Biblia Tysiąclecia, Rz 12:20 .

Wróg Cytaty o biblii
#11735 Deszcz

A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię. W roku sześćsetnym życia Noego, w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba; przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy padał deszcz na ziemię. Źródło: Biblia Tysiąclecia, Księga Rodzaju 7, 10–12 .

Deszcz Cytaty o biblii
#11742 Deszcz

Jak śnieg w lecie, deszcz we żniwa, tak cześć nie przystoi głupiemu. Źródło: Biblia Tysiąclecia, Księga Przysłów 26, 1. .

Deszcz Cytaty o biblii
#11745 Deszcz

Kto kopał kanały ulewie lub drogę chmurze ze grzmotem, by padał deszcz na pustkowiu, w pustyni zupełnie bezludnej, chcąc pustynię bezludną nasycić, zasilić rosnącą tam trawę? Czy deszcz także ma ojca? A kto zrodził krople rosy? Z czyjego łona lód wyszedł? Kto rozmnożył szron z nieba? Jak to woda krzepnie na kamień, powierzchnia głębiny się ścina? Źródło: Biblia Tysiąclecia, Księga Hioba, 38, 25–30 .

Deszcz Cytaty o biblii
#12540 Wielbłąd

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Źródło: Biblia, Ewangelia wg św. Mateusza 19, 24 .

Wielbłąd Cytaty o biblii
Następny