Cytaty o kapitalizmie

Cytaty o kapitalizmie, Myśli, aforyzmy, powiedzenia

#7820 Włodzimierz-Lenin

Teoretycznie nie ulega wątpliwości, że między kapitalizmem i komunizmem rozciąga się pewien okres przejściowy. Okres ten nie może nie łączyć w sobie cech lub właściwości obu tych ustrojów gospodarki społecznej. Ten okres przejściowy nie może nie być okresem walki między umierającym kapitalizmem a rodzącym się komunizmem – albo innymi słowy: między pokonanym, lecz nie unicestwionym kapitalizmem a komunizmem już narodzonym, ale jeszcze zupełnie słabym. .

Włodzimierz-Lenin Cytaty o kapitalizmie
#67986 Carlos-Ruiz-Zafón

Najskuteczniej obłaskawia się biedaków, ucząc ich małpowania bogatych. Oto trucizna, dzięki której kapitalizm oślepia... .

Carlos-Ruiz-Zafón Cytaty o kapitalizmie
#87692 Krzysztof-Lewandowski

Wprowadzono kartki na mięso, straszono naród że musi ciężko pracować, gdyż imperializm kapitalistyczny nam zagraża. Nie przeszkadzało to jednak brać od kapitalizmu paczek z Unry, które to w znacznym stopniu wspomagały budżety rodzinne. Przysłowia na ten temat były różne... Nie da ci ojciec, nie da ci matka, co może ci dać unrowska paczka. .

Krzysztof-Lewandowski Cytaty o kapitalizmie
#97886 Roman-Dyboski

Ta ostatnia przestroga z dziejów nowej Rosji szczególnie głośno brzmieć powinna w uszach naszych, bo u nas w Polsce niewątpliwie dobrobyt narodowy już poważnie ucierpiał przez nierozważne i niedojrzałe doświadczenia ustawodawcze i przez hipertrofię biurokratyczną maszynerii państwowej. Niechże dla nas ma wartość groźby ten przykład naszych sąsiadów, którzy chcieli zniszczyć kapitalizm i jego zła, a zniszczyli kapitał i jego dobra. .

Roman-Dyboski Cytaty o kapitalizmie
#98565 Wiktor-Jerofiejew

Kapitalizm nie różni się od komunizmu bardziej niż pająk od karalucha (...) - komunizm jest szkodliwy dla życia, kapitalizm zaś dla dusz. .

Wiktor-Jerofiejew Cytaty o kapitalizmie
#99153 Adam-Heydel

Istotnie rozwój bogactwa jest związany z kapitalizmem, łagodzenie nędzy związane jest z rozwojem bogactwa. Postulat usunięcia nędzy usprawiedliwia moralnie kapitalizm .

Adam-Heydel Cytaty o kapitalizmie
#106781 Carlos-Ruiz-Zafón

- Najskuteczniej obłaskawia się biedaków, ucząc ich małpowania bogatych. Oto trucizna, dzięki której kapitalizm oślepia... .

Carlos-Ruiz-Zafón Cytaty o kapitalizmie