Cytaty o równości

Cytaty o równości, Myśli, aforyzmy, powiedzenia

#618 Druga-płeć

Dopóki w społeczeństwie nie zapanuje idealna równość ekonomiczna, dopóki obyczaje upoważniać będą kobietę do korzystania w roli małżonki i kochanki z przywilejów, które dzierży część mężczyzn, dopóty marzenie o biernym sukcesie będzie tkwiło w kobiecie, hamując jej własne osiągnięcia. .

Druga-płeć Cytaty o równości
#3471 Wolność

Bez równości nie ma wolności, bo tam, gdzie jednym nie wolno czynić tego, co drudzy czynić mogą, musi być z jednej strony niewola, a z drugiej despotyzm. Opis: manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Zobacz też: równość .

Wolność Cytaty o równości
#8941 Michał-Bakunin

My mówimy o sprawiedliwości opartej wyłącznie na sumieniu ludzkim, sprawiedliwości, która jest zgodna z sumieniem dziecka; jej istotę wyraża proste słowo: równość. .

Michał-Bakunin Cytaty o równości
#55715 Gustaw-Le-Bon

Socjaliści dobrze wiedzą, że nie mogą urzeczywistnić równości w bogactwie, ale mają przynajmniej nadzieję zaprowadzić równość w biedzie .

Gustaw-Le-Bon Cytaty o równości
#64657 Małgorzata-Gutowska-Adamczyk

Choć matematycznie równość 6x1=1x6 jest prawdziwa, w praktyce szkolnej jednak nie ma żadnego zastosowania. Czy ktoś z was próbował kiedyś zgłębić ten fenomen algebraiczny? Dlaczego nauczyciel zawsze chętniej postawi sześć jedynek niż jedną szóstkę? .

Małgorzata-Gutowska-Adamczyk Cytaty o równości
#91078 Lawrence-Durrell

Nie mają racji ci, którzy stawiają znak równość między nastrojami wewnętrznymi a zdarzeniami zewnętrznymi. - L. Durrell .

Lawrence-Durrell Cytaty o równości
#97228 Jael-Neeman

Nie chodziło o produkowanie identycznych ludzi, lecz o równość szans, która pozwoli każdemu maksymalnie wykorzystać swoje możliwości. .

Jael-Neeman Cytaty o równości
#98694 Lew-Tołstoj

Za nierówność między ludźmi odpowiedzialni są zarówno ci, którzy się wywyższają nad innych, jak i ci którzy się poniżają. .

Lew-Tołstoj Cytaty o równości