Cytaty o inspiracji

Cytaty o inspiracji, Myśli, aforyzmy, powiedzenia

#8478 Krzysztof-Zarębski

Chciałem kiedyś zatelefonować. Wszedłem do budki telefonicznej, wrzuciłem żeton i podniosłem słuchawkę. Była ciepła. Zapoczątkowało to serię moich prac Strefy kontaktu. Opis: o inspiracjach. Źródło: culture.pl .

Krzysztof-Zarębski Cytaty o inspiracji
#10438 Dohtor-Miód

Nie wymyślom historii, pierdolony fantastyki jest dupienie, są chaje, picie i narkotyki to wszystko nos łotaczo, to tukej mo miejsce bestus tekstów mi nie braknie, inspiracja durch mom jesce Źródło: JOFIK .

Dohtor-Miód Cytaty o inspiracji
#97623 Kilian-Jornet-Burgada

Bieganie jest sztuką, tak jak malowanie obrazu albo komponowanie utworu muzycznego. A żeby stworzyć dzieło sztuki, trzeba znać cztery podstawowe pojęcia: technika, praca, talent i inspiracja. Wszystko to należy ze sobą połączyć, otaczając witalną harmonią. .

Kilian-Jornet-Burgada Cytaty o inspiracji
#103484 Jerzy-Andrzejewski

Naturalną cechą ludzkiej działalnośći jest dążność, aby przy minimum wysiłku osiągnąć maksimum korzyści. Jedynie działaność twórczą, zarówno naukową jak artystyczną, ożywia i kształtuje inspiracja odmienna. Twórca zdążając do celu nie zawsze jasnego, nie tylko siebie nie oszczędza, lecz przeciwnie: dobrowolnie stwarza swoim poszukiwaniom trudności, w przekonaniu, iż oddalając osiągnięcie efektu końcowego oraz wikłając drogi dojścia i mnożąc przeszkody - uzyska ostatecznie więcej, aniżeli mógłby to dać wynik zdobyty w oszczędnie wykalkulowanym pośpiechu. .

Jerzy-Andrzejewski Cytaty o inspiracji
#103943 Salvador-Dali

Pewnego dnia napisałem: Oto kula inwalidzka!, a wszyscy uwierzyli, że to dowcip, wykwit arbitralnej inteligencji. Po pięciu latach zaczęto rozumieć wagę tego sloganu. Teraz mówiłem: Oto chleb!, a publiczność pojmowała doniosłość tej idei. Albowiem zawsze miałem dar materialnego obiektywizowania mojej myśli, i to do tego stopnia, iż magicznymi czyni przedmioty, które po tysięcznych refleksjach, studiach i inspiracjach decyduję się wskazać palcem. .

Salvador-Dali Cytaty o inspiracji