Cytaty o dobroci

Cytaty o dobroci, Myśli, aforyzmy, powiedzenia

#4785 Pismo-Święte-w-Przekładzie-Nowego-Świata

Jehowa, nieskory do gniewu i obfitujący w lojalną życzliwość, on przebacza przewinienie i występek, lecz bynajmniej nie pozwoli ujść bezkarnie (...). Źródło: Liczb 14:18 .

Pismo-Święte-w-Przekładzie-Nowego-Świata Cytaty o dobroci
#4792 Pismo-Święte-w-Przekładzie-Nowego-Świata

Za drugim razem wyraziłaś swą lojalną życzliwość lepiej niż za pierwszym, gdyż nie chodziłaś za młodzieńcami — ani ubogimi, ani bogatymi. Źródło: Rut 3:10 .

Pismo-Święte-w-Przekładzie-Nowego-Świata Cytaty o dobroci
#15825 Księga-Zachariasza

Sądźcie zgodnie z prawdziwą sprawiedliwością i okazujcie sobie nawzajem lojalną życzliwość oraz miłosierdzie; i nie oszukujcie wdowy ani chłopca nie mającego ojca, żadnego osiadłego przybysza ani uciśnionego, a w swych sercach nie knujcie nic złego jedni przeciwko drugim Źródło: Za 7:9, 10 .

Księga-Zachariasza Cytaty o dobroci
#20302 Księga-Druga-Księga-Psalmów

Bo twoja lojalna życzliwość jest wielka, aż do niebios, a twa wierność wobec prawdy – aż do nieba. Źródło: Ps 57:10 .

Księga-Druga-Księga-Psalmów Cytaty o dobroci
#77479 Ahdaf-Soueif

(...)Jej czoło jest gładkie, jasne, twarz owalna, zarys podbródka subtelny. Usta gotowe do uśmiechu. Oczy o przedziwnym niebieskim odcieniu, właściwie fiołkowym, patrzą wprost na widza i mówią- mówią bardzo wiele. Te oczy emanują siłą, stanowczością- bezczelnością, powiedziałoby się nawet, gdyby nie ich pogodna życzliwość. .

Ahdaf-Soueif Cytaty o dobroci
#79650 Wiesław-Myśliwski

A ludzkiego współczucia trzeba się strzec i strzec się trzeba, gdy spostrzeżesz, że życzliwość ludzka staje się szczodra, gdy wyrozumiałość innych przerasta twoją wyrozumiałość, gdy już żalu do ciebie nikt nie ma, gdy nawet szczerości nie mają ci ani za złe, ani za dobre, bo szczerość twoja nie jest już nikomu potrzebna, ani przykra dla nikogo, ani groźna, więc szczery być możesz do syta, bo to tylko starość, a starość jest przecież rozgrzeszeniem. .

Wiesław-Myśliwski Cytaty o dobroci
#105985 Wiesław-Myśliwski

A ludzkiego współczucia trzeba się strzec i strzec się trzeba, gdy spostrzeżesz, że życzliwość ludzka staje się szczodra, gdy wyrozumiałość innych przerasta twoją wyrozumiałość, gdy już żalu do ciebie nikt nie ma, gdy nawet szczerości nie mają ci ani za złe, ani za dobre, bo szczerość twoja nie jest już nikomu potrzebna ani przykra dla nikogo, ani groźna, więc szczery możesz być do syta, bo to tylko starość, a starość jest przecież rozgrzeszeniem. .

Wiesław-Myśliwski Cytaty o dobroci
#115031 Janusz-Korczak

W małym mieszkaniu może panować zgoda, życzliwość, wesołość, w dużym może być surowość, niechęć i nuda. Samotne może być dziecko i tu, i tam. .

Janusz-Korczak Cytaty o dobroci