Wypowiedzi o religii

Wypowiedzi o religii, Myśli, aforyzmy, powiedzenia

#472 Salomon-Majmon

Religia jest umową (pactum), zawartą pomiędzy człowiekiem i pewną Istotą moralną wyższego rodzaju.  Ustala ona związek naturalny pomiędzy człowiekiem i ową wyższą Istotą moralną w tym sensie, iż na skutek wzajemnego wypełniania umowy zabezpieczone są wzajemne interesy.  Jeżeli ten związek naturalny (nie jeno samowolny, z góry umówiony) jest szczery i wzajemne zobowiązania stron na nim są oparte, to mamy do czynienia z prawdziwą, a gdy dzieje się przeciwnie, z fałszywą religią naturalną.  Gdy zaś wzajemne zobowiązania pomiędzy człowiekiem i ową Istotą wyższą, lub jej reprezentantami, wylały się w pewną określoną formę, to powstaje ztąd religia pozytywna czyli objawiona. Źródło: Autobiografia Salomona Majmona, Rozdział XX Dalszy ciąg poprzedniego, jako też coś o tajemnicach religijnych. .

Salomon-Majmon Wypowiedzi o religii
#565 Stanisław-Michalkiewicz

Wygląda na to, że między tradycyjnymi religiami, w których grzech, wina, skrucha i zadośćuczynienie odgrywają wielką rolę, a polityczną poprawnością, której najważniejsze przykazanie zabrania urażania kogokolwiek, konfrontacja jest nieuchronna. .

Stanisław-Michalkiewicz Wypowiedzi o religii
#1205 Piramidy

W czwartek wybuchła niewielka wojna między czcicielami Bogini Matki w jej aspekcie Księżyca, a jej czcicielami w aspekcie wielkiej grubej kobiety z ogromnymi pośladkami. Wtedy interweniowali nauczyciele. Wyjaśnili, że religia, choć to piękna rzecz, może doprowadzić za daleko. .

Piramidy Wypowiedzi o religii
#1299 Dziewięciu-książąt-Amberu

Bleys znalazł miejsce, gdzie panowała religia opierająca się na wierze w braci-bogów, którzy wyglądali jak my i mieli swoje kłopoty. Główną rolę w ich mitach grał oczywiście zły brat, który zagarnął władzę i prześladował dobrych braci. I naturalnie towarzyszyła temu opowieść o apokalipsie głosząca, że nadejdzie dzień, gdy oni sami zostaną wezwani na pomoc skrzywdzonym dobrym braciom. Źródło: rozdział 6 .

Dziewięciu-książąt-Amberu Wypowiedzi o religii
#2642 Katolicyzm

Katolicyzm nie jest religią przynoszącą ukojenie. To religia przygnębiająca. Jesteśmy wszyscy przygnieceni winą. Autorka: Madonna .

Katolicyzm Wypowiedzi o religii
#2648 Katolicyzm

Nie ma drugiej takiej religii, która zniszczyłaby tyle istnień ludzkich, co religia katolicka. Inkwizycja, palenie kobiet – domniemanych czarownic – likwidacja całych narodów, prześladowania niewierzących, heretyków, żydów, tak zwanych sekt; związki Kościoła z dyktatorami (Mussolini, Franco, Hitler, Pinochet), z mafią (Calvi, Sidona etc.); wykorzystywanie niewinnych dzieci i młodych ludzi do celów seksualnych przez papieży, biskupów i księży; oszustwo celibatu, który trwa, chociaż mnóstwo księży żyje z partnerkami lub partnerami. Autor: Hubertus Mynarek Źródło: Kościół to perwersja, eioba.pl Zobacz też: religia, człowiek .

Katolicyzm Wypowiedzi o religii
#2653 Katolicyzm

Uważam, że nie jest on (katolicyzm) prawdziwą religią, lecz konglomeratem rozmaitych religii i światopoglądów. Można w nim znaleźć elementy chrześcijaństwa, religii pogańskich, filozofii antycznych i współczesnych. To nie jest jednolita i czysta religia. Katolicyzm jest pozbawiony oryginalności. Nie ma w tym Kościele jednej prawdy wiary, która nie zostałaby ukradziona jakiejś innej religii. A Kościół jako taki jest perwersją i zdradą religii, ponieważ nadużywa jej do manipulowania ludźmi, ogłupiania ich i wykorzystywania. Autor: Hubertus Mynarek Źródło: Kościół to perwersja, eioba.pl .

Katolicyzm Wypowiedzi o religii
#2655 Katolicyzm

Wielu ludzi, zwłaszcza w Polsce, identyfikuje cały fenomen religii z katolicyzmem. Ale można być człowiekiem wierzącym i religijnym bez jakiejkolwiek przynależności do katolicyzmu, protestantyzmu czy w ogóle chrześcijaństwa. Religie azjatyckie, na przykład buddyzm, hinduizm, taoizm albo konfucjanizm, bardzo różnią się od chrześcijaństwa. Nie uznają one Boga monoteistycznego, ale są przecież prawdziwymi religiami! Autor: Hubertus Mynarek Źródło: Kościół to perwersja, eioba.pl Zobacz też: buddyzm, hinduizm, konfucjanizm .

Katolicyzm Wypowiedzi o religii
#3131 Anne-Rice

Religia jest prymitywna w swoich logicznych konkluzjach. Wyobraź sobie doskonałego Boga pozwalającego na egzystencję diabła. Nie, to po prostu nie miałoby sensu. Zobacz też: diabeł, religia .

Anne-Rice Wypowiedzi o religii
#3163 Anne-Rice

Moim zdaniem ludzie powinni się bardziej starać. Z każdą nową ofiarą próbuję bardziej zgłębić naturę zła. Przeraża mnie każda religia, która wysuwa fanatyczne żądania lub twierdzenia, argumentując to wolą boga. .

Anne-Rice Wypowiedzi o religii
#3708 Jan-Hartman

Katolicyzm nie jest lubiany. Prawdę mówiąc, poza buddystami, którzy na ogół o wszystkich mówią dobrze, nie spotkałem nikogo, kto darzyłby katolików sympatią. Źródło: artykuł opublikowany na stronie www.liberte.pl: Mój dziwny kraj i jego dziwna religia Zobacz też: katolicyzm .

Jan-Hartman Wypowiedzi o religii
#3717 Quentin-Tarantino

To artystyczne wyzwanie, to religia. Nie powinieneś traktować tego tylko jako dzień pracy, aby opłacić składkę czy dom w Barbadosie. Powinieneś robić to, kiedy jest to wyjątkowe, kiedy możesz umrzeć za film, kiedy film jest twoim dzieckiem. It's an artistic calling. It's a religion. You shouldn't be doing it as just a day job, to pay for your pool or pay for your house in Barbados. You should do it when it's special, when you'd die for the movie, when the movie is your baby. .

Quentin-Tarantino Wypowiedzi o religii
#4867 Marek-Edelman

Wartość jest wartością sama przez się, nie przez to że za taką uznają ją ta czy inna religia. Wszystkie wartości są świeckie, a religie – katolickie, inne – sobie je zapożyczyły. Źródło: s. 235. Zobacz też: religia .

Marek-Edelman Wypowiedzi o religii
#5683 Józef-Piłsudski

Religia jest dla ludzi bez rozumu. Opis: na podstawie zapiski w dzienniku jego brata Bronisława. Źródło: Wacław Jędrzewicz, Kronika Józefa Piłsudskiego, s. 26. Zobacz też: religia .

Józef-Piłsudski Wypowiedzi o religii
#6270 John-Dominic-Crossan

Religia stanowi oficjalną i zaaprobowaną magię, magia stanowi nieoficjalną i pozbawioną oficjalnej aprobaty religię. Ujmując rzecz prościej: „my” wyznajemy religię, „oni” uprawiają magię. Problem polega nie na tym, czy magia jest przeciw oficjalnej religii, czy za nią. Niezależnie od intencji, mocą samego swego istnienia, magia i religia stanowią wyzwanie dla swojej ważności i wyłączności. Źródło: Historyczny Jezus: Kim był i czego nauczał? Zobacz też: magia, religia .

John-Dominic-Crossan Wypowiedzi o religii
#6830 Henri-Bergson

Religia umacnia i utrzymuje w dyscyplinie. Źródło: Przykazania etyki prawniczej: księga myśli, norm i rycin, oprac. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 63. .

Henri-Bergson Wypowiedzi o religii
#7750 Edward-Abramowski

Religia jest owocem dogmatyzmu i źródłem upokorzenia i niewolniczego podporządkowania się jednostki. Zobacz też: religia .

Edward-Abramowski Wypowiedzi o religii
#7755 Edward-Abramowski

Z chwilą kiedy religia się upaństwowiła i przy pomocy przymusu państwowego stała się religią światową rozpoczął się proces chrzczenia” niewiernych przy pomocy wojska, burzenia pogańskich świątyń, czy ścinania opornych. .

Edward-Abramowski Wypowiedzi o religii
#7828 Włodzimierz-Lenin

Religia to rodzaj duchowego alkoholu, w którym niewolnicy kapitału topią swoje człowieczeństwo i pragnienie lepszego życia. Źródło: Socjalizm a religia .

Włodzimierz-Lenin Wypowiedzi o religii
#8947 Michał-Bakunin

Religia zabija w ludziach poczucie sprawiedliwości, które jest czujnym strażnikiem braterstwa i bez którego nie do pomyślenia jest zwycięstwo pokoju. .

Michał-Bakunin Wypowiedzi o religii
Następny