Cytaty o szacunku

Cytaty o szacunku, Myśli, aforyzmy, powiedzenia

#13240 Poznanie

Podstawowymi czynnikami dla wszystkich form miłości są: troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie i poznanie. Autor: Erich Fromm Źródło: O sztuce miłości .

Poznanie Cytaty o szacunku
#19483 Etyka

Należy traktować z jednakowym poszanowaniem wszelkie stosunki miłości między kobietą, jest to nietykalna dziedzina indywidualnej swobody, do której żadna etyka wtrącać się nie powinna. Autor: Edward Abramowski .

Etyka Cytaty o szacunku
#59675 Erich-Fromm

Czynny charakter miłości – poza elementem dawania – ujawnia się w tym, że zawsze występują w niej pewne podstawowe składniki wspólne dla wszystkich jej form. Są to: troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie i poznanie. .

Erich-Fromm Cytaty o szacunku
#85589 Harald-Welzer

(...) gdy wszyscy muszą współdziałać, wielu zachowuje się jak pasażerowie na gapę. To przede wszystkim ten znany z życia codziennego problem pasażera na gapę nie został dotąd rozwiązany. Pojawił się on dlatego, że środowisko (w tym wypadku atmosfera i oceany) postrzegane było jako własność wspólna, z której wszyscy, zwłaszcza państwa przemysłowe, w dużym stopniu korzystali, nie troszcząc się o jego przetrwanie jako dobra publicznego. Nawet gdyby jakieś hipotetyczne państwo gorących zwolenników redukcji dwutlenku węgla chciało zapewnić poszanowanie interesu wspólnego, to nie mogłoby ono nikomu zabronić czerpania z tego korzyści, przez co jadący na gapę korzystaliby ze zmniejszenia emisji, nie ponosząc jego kosztów. .

Harald-Welzer Cytaty o szacunku