Kapitalizm Cytaty

Tutaj można znaleźć i pobrać cytaty Kapitalizm

Kapitalizm Cytaty, myśli, aforyzmy, powiedzenia, zwroty

#9910 Kapitalizm

40 procent PKB Stanów Zjednoczonych to usługi finansowe – te pieniądze niczego nie wytwarzają. Autor: Michael Douglas Opis: o roli w filmie Wall Street: Pieniądz nie śpi. .

Kapitalizm Cytaty o pieniądze
#

.

#9911 Kapitalizm

Ameryka jest przykładem triumfu kapitalizmu, który od czasu jego zburzenia na początku XX wieku popada w ruinę i stagnację w porównaniu do rozwoju XIX-wiecznego. Opis: z ulotki amerykańskiej Partii Libertariańskiej. .

Kapitalizm Cytaty o czasie
#9912 Kapitalizm

Ameryka u swego początku walczyła o wolność, prawa jednostki, sprawiedliwość i wolny rynek. O co walczymy teraz? Opis: z ulotki amerykańskiej Partii Libertariańskiej. .

Kapitalizm Cytaty o wolności
#9913 Kapitalizm

Biedy nie można „wyleczyć”, ponieważ nie jest ona objawem choroby kapitalizmu. Raczej odwrotnie: stanowi dowód jego świetnego zdrowia. Autor: Jeremy Seabrook .

Kapitalizm Cytaty o autorze
#9914 Kapitalizm

Biorąc pod uwagę obowiązującą w Stanach Zjednoczonych ekonomiczną doktrynę indywidualnej przedsiębiorczości i kapitalizmu oraz historię amerykańskiego społeczeństwa i powszechną w nim tradycję zatwardziałego indywidualizmu, nie należy się dziwić, że psychologia w Ameryce jest psychologią jednostki, psychologią ego. Autor: Philip Zimbardo .

Kapitalizm Cytaty o psychologii
#9915 Kapitalizm

Cała atmosfera kapitalizmu powoduje, iż egoizm jest ludziom szczepiony w ciągu całego życia, począwszy od dzieciństwa, szczepiony przez wychowanie i warunki społeczne, przez konkurencję, przez ciężką walkę o chleb, przez panowanie pieniędzy, przez cały system niewoli. Jest to ogromna hodowla i szkoła egoizmu. Autor: Edward Abramowski Zobacz też: egoizm .

Kapitalizm Cytaty o dzieciach
#

.

#9916 Kapitalizm

Celem liberalizmu jest pokojowa współpraca wszystkich ludzi, jak również pokój pomiędzy narodami. Jeśli wszędzie własność środków produkcji będzie się znajdowała w rękach prywatnych, a prawa, sądy i administracja będą traktowały obcokrajowców i obywateli na takich samych warunkach, to nie będzie miało dużego znaczenia to, gdzie przebiegają granice państw. (…) Nie będzie się już opłacało prowadzić wojen; nie będzie powodów do agresji. (…) Wszystkie narody będą mogły współistnieć w pokoju. Autor: Ludwig von Mises .

Kapitalizm Cytaty o pokoju
#9917 Kapitalizm

Celem pracującego nie powinno być zarabianie na życie czy też otrzymanie „dobrej pracy”, ale dobre wykonywanie danej roboty. Autor: Henry David Thoreau .

Kapitalizm Cytaty o życiu
#9918 Kapitalizm

Ciągle słyszę i czytam, że polskie państwo dusi przedsiębiorczość. (…) To pokazuje, jak bardzo nasz publiczny dyskurs ekonomiczny jest zdominowany przez skrajne poglądy prorynkowe, czy neoliberalne. Bo bardziej prorynkowy, prokapitalistyczny system w Europie trudno sobie wyobrazić. Autor: Marek Belka .

Kapitalizm Cytaty o domu
#9919 Kapitalizm

Czy potrzebny nam rynek? Jak najbardziej. Ale też państwo, które dostarcza usług publicznych, dba o edukację i świadczenia dla ubogich, usuwa nierówności. Klasyk kapitalizmu byłby za. Autor: Amartya Sen .

Kapitalizm Cytaty o ya
#9920 Kapitalizm

Czy utopia wolnego rynku doprowadziła ludzkość do pełnego szczęścia? Połowa bogactwa świata należy dziś do wielkich koncernów kontrolowanych przez kilkaset rodzin. Wciąż powiększa się dysproporcja między bogatymi i biednymi. Autor: Jacek Kuroń .

Kapitalizm Cytaty o ludzkości
#

.

#9921 Kapitalizm

Dwa (…) oskarżenia  –  o marnotrawstwo dóbr i znieczulicę moralną  –  wytoczone przez pionierów socjalizmu kapitalizmowi, nie utraciły nic ze swej mocy ani aktualności; jeśli już, to dowody kapitalistycznej winy gromadzą się dziś i pęcznieją w bezprecedensowej, bo planetarnej skali  –  najbardziej bodaj jaskrawo na obszarach dziś dokonującej się, z opóźnieniem, „pierwotnej akumulacji kapitału”. Choćby w Indiach, owym koronnym przykładzie oszałamiających postępów kapitalistycznej globalizacji, garstka multimiliarderów współżyje z 250 milionami ludzi zmuszonych do wegetowania za jeden dolar dziennie. Autor: Zygmunt Bauman .

Kapitalizm Cytaty o władzy
#9922 Kapitalizm

Ekonomia kapitalistyczna, myśl kapitalistyczna tworzą mistyfikację, uznając za podstawę istnienia ludzkości w przyrodzie zysk od kapitału. (…) Stworzenie typu swobodnego pracownika jest właściwym zadaniem ludzkości, która pragnie być wolna, tj. nie zależeć od przypadku. Dopóki myśliciele kapitalistyczni nie dowiodą, że tylko praca stwarzająca zysk dla właściciela kapitału jest postacią energii, istniejącej przyrodniczo, dotąd żaden rewizjonizm mieszczaństwu nie pomoże. Autor: Stanisław Brzozowski, Ich rewizjonizm .

Kapitalizm Cytaty o pracy
#9923 Kapitalizm

Faszyzm, jako okres wsteczny w rozwoju kapitalizmu, z punktu widzenia Kościoła był mniej diaboliczny od rządu demokratycznego: faszyzm był bluźnierstwem, ale nie zagrażał Kościołowi od wewnątrz, ponieważ był fałszywą nową ideologią. Konkordat nie był w latach trzydziestych świętokradztwem, ale jest nim dzisiaj, bo jeśli faszyzm nawet nie zadrasnął Kościoła, to neokapitalizm go teraz niszczy. Akceptacja faszyzmu była potwornym epizodem, jednak akceptacja burżuazyjnej cywilizacji kapitalistycznej jest faktem definitywnym, którego cynizm nie jest tylko kolejną plamą w historii Kościoła, ale jest błędem, za który Kościół zapłaci prawdopodobnie swoim upadkiem. Autor: Pier Paolo Pasolini, Szalony slogan jeansów Jesus .

Kapitalizm Cytaty o rządzie
#9924 Kapitalizm

Globalny system gospodarczy przechodzi wielką transformację – od kapitalizmu przemysłowego opartego na industrializmie, do kapitalizmu informacyjnego, którego zasadą jest informacjonizm. Industrializm jest zorientowany na wzrost gospodarczy, tj. na maksymalizację produkcji; informacjonizm jest zorientowany na rozwój technologiczny, tj. na akumulację wiedzy oraz na wyższy poziom złożoności w przetwarzaniu informacji. Autor: Manuel Castells .

Kapitalizm Cytaty o wzroście
#9925 Kapitalizm

Idealnym systemem polityczno – ekonomicznym jest liberalny kapitalizm. To jest system, w którym ludzie współdziałają nie jako kaci i ofiary, ani jako panowie i służba, ale jako handlowcy, z nieprzymuszonej, wolnej wymiany dóbr dla wzajemnej korzyści. Autor: Ayn Rand .

Kapitalizm Cytaty o ludziach
#

.

#9926 Kapitalizm

Interesujące byłoby ponowne odczytanie wyjściowego programu Solidarności – nie ma tam nic na temat kapitalizmu. Więcej natomiast na temat społecznego marzenia. Sądzę, że powinniśmy walczyć o to dziedzictwo, jest to sprawą zasadniczą, w przeciwnym razie – jeśli to marzenie o zbiorowej solidarności zniknie – będziemy żyli w przerażającym społeczeństwie, w którym rywalizacja rynkowa będzie współistniała z nowym rodzajem trybalizmu. Strasznie będzie się żyło w takim społeczeństwie. My – państwa postkomunistyczne, ujmując to w marksistowsko-mesjanistycznym stylu, mamy misję odnalezienia nowej formy… nie żartuję!… tak, żartuję, ale myślę o tym całkiem poważnie, wynalezienia nowej formy życia społecznego, która mogłaby uniknąć starych pułapek. Może jesteśmy w stanie ocalić ludzkość… Autor: Slavoj Žižek .

Kapitalizm Cytaty o czytaniu
#9927 Kapitalizm

Im bardziej w tym niezrównoważonym ustroju handel międzynarodowy rozszerza się a kapitalizm centralizuje, tym bardziej, obok rosnących bogactw, zwiększają się trudności życiowe, pogłębia się pauperyzacja, odżywa feudalizm i kurczy się wolność. Autor: Pierre-Joseph Proudhon .

Kapitalizm Cytaty o wolności
#9928 Kapitalizm

Jeśli ktoś wam powie: „W warunkach wolnego handlu będziemy zalani chlebem, wołowiną, węglem i paltami”, odpowiedzcie: „No to nie będziemy głodni i nie będzie nam zimno”. Autor: Frédéric Bastiat .

Kapitalizm Cytaty o autorze
#9929 Kapitalizm

Jeśli ktoś wam powie: „Człowiek, który sprzedaje pszenicę, musi mieć zapewnioną dobrą cenę”, odpowiedzcie: „Świetnie, ale wobec tego człowiek, który ją kupuje, musi mieć zapewnione dobre wynagrodzenie”. Autor: Frédéric Bastiat .

Kapitalizm Cytaty o złu

Kapitalizm Cytaty , Cytaty Kapitalizm, Cytaty o Kapitalizm

Następny